De Tieneryoga worden gegeven door Chien Engel (1981). Als dochter van Maaike Chavanu is zij opgegroeid met yoga. Chien is een aantal keren in India geweest, waaronder verschillende malen op de Satyananda Yoga Ashram aldaar. Na afronding van de HBO opleiding C(ulturele) M(aatschappelijke) V(orming) heeft ze in 2004/2005 een half jaar als vrijwilligster ontwikkelingswerk gedaan in India – Varanasi, bij Frans Baartmans, (ontwikkelingswerker, missionaris). Daar is Chien aan kinderen yoga les gaan geven en heeft toen aan den lijve ervaren hoe goed dat bij haar past.
Teruggekomen in Nederland heeft zij bij www.kidsyoga.nl de docenten opleiding Kinderyoga gevolgd en vanaf 2007 heeft Chien een aantal jaren les gegeven bij Yogabindu, zowel aan jonge kinderen als aan tieners. Intussen heeft ze in 2013 met goed gevolg de 4-jarige yoga docenten opleiding voor volwassenen afgerond. Zowel binnen als buiten Nederland heeft Chien congressen en cursussen gevolgd in de Satyananda Yoga traditie. Na een stop van enkele jaren (driemaal moeder geworden) wil Chien het lesgeven aan tieners graag weer oppakken op haar eigen-wijze: met heel veel plezier én niet onbelangrijk met veel enthousiasme.

Bij voldoende voldoende aanmeldingen starten de lessen weer, neem contact met haar op als je belangstelling hebt of iemand kent die belangstelling heeft .