Lessen

Cursusvoorwaarden

  • Er zijn 2 cursusblokken per jaar, twee betaalmomenten: begin september tot eind januari en februari tot begin zomer. Ieder blok heeft 17 à 18 lessen.
  • Wanneer je later instroomt is de betaling voor de resterende lessen van het blok, + € 12,- per les.
  • Bij verhindering of ziekte graag telefonisch of mail afmelden bij de betreffende docent.
  • Gemiste lessen (door ziekte, vakantie of andere redenen) kunnen ingehaald worden in een van de andere groepen binnen hetzelfde blok.
  • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste/niet gevolgde lessen; langdurig ziek zijn of verhuizing is een uitzondering hierop (half lesgeld of in overleg).
  • Als cursist neem je altijd op eigen verantwoording deel aan de lessen. Yogabindu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel dat cursisten tijdens de lessen overkomt, evenals voor het zoekraken van eigendommen.
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevorderden en beginners. Doordat iedereen op zijn/haar eigen niveau werkt kan iedereen gewoon meedoen in bestaande groepen.