– Het cursusjaar is verdeeld in 2 cursusblokken: begin september tot eind januari en februari tot begin zomer. Ieder blok heeft 17 à 18 lessen.
– Het lesgeld wordt voor de eerste les van het blok overgemaakt of contant betaald. Wanneer je later instroomt is de betaling voor de resterende lessen van het blok. Het komt neer op € 11,- per les.
– Zwangeren betalen het lesgeld contant.
– bij verhindering of ziekte graag telefonisch of per mail afmelden bij de betreffende docent.
– Een gemiste les kan altijd ingehaald worden in een van de andere groepen binnen hetzelfde blok. Gemiste lessen worden alleen terugbetaald in het geval van langdurig ziek zijn of verhuizing, niet voor vakanties of cursussen.
– Indien je lichamelijke klachten hebt, graag even melden voor de les.
– Als cursist neem je altijd op eigen verantwoording deel aan de lessen. Yogabindu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel dat cursisten tijdens de lessen overkomt, evenals voor het zoek raken van eigendommen.
– Benieuwd of yoga bij Yogabindu iets voor jou is? Kom een keer proeven, kosten € 12,50, proefles voor zwangeren € 15,-