Het cursusjaar is verdeeld in 2 cursusblokken en er zijn dus ook 2 betaalmomenten: begin september tot eind januari en eind januari tot begin zomer. Ieder blok heeft 17 à 18 lessen.
Tijdens de schoolvakanties en twee maanden in de zomer vinden er geen lessen plaats. Kijk voor meer informatie op het lesrooster.
Betaling vindt plaats aan het begin van het cursusblok. Bij tussentijdse instroom van nieuwe cursisten is de betaling voor de resterende lessen van het blok. Betalen kan contant bij aanvang van de lessen of door het bedrag vóór de eerste les over te maken naar NL31 ASNB 0707 1556 30 t.n.v. Maaike Chavanu, Langenboom, onder vermelding van je naam en je lesgroep.
Lesgeld voor de zwangeren lessen worden per maand contant betaald.
Bij verhindering of ziekte graag telefonisch of per mail afmelden bij de betreffende docent.
Een gemiste les kan altijd ingehaald worden in een van de andere groepen, mits binnen hetzelfde blok. Gemiste lessen worden alleen terugbetaald in het geval van langdurig ziek zijn of verhuizing, niet voor vakanties of cursussen.
Indien zich medische en/of lichamelijke problemen voordoen die van invloed kunnen zijn op het beoefenen van yoga (denk aan verhoogde/verlaagde bloeddruk, knieproblemen, nek- en rugklachten etc), meld dit dan vóór aanvang van de cursus of vóór de les (hoofdpijn, rugpijn etc).
Als cursist neem je altijd op eigen verantwoording deel aan de lessen. Yogabindu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel dat cursisten tijdens de lessen overkomt, evenals voor het zoek raken van eigendommen.